Flash verkoop

Juridische informatie

DEZE WEBSITE IS GEMAAKT EN BEHEERST DOOR:

Boland François Avenue du Fort 51, 4400 Flémalle

TVA : BE 0810 329 090

CONTACT OPNEMEN:

per telefoon op 0495/441273

per e-mail, via het online contactformulier op de site; u krijgt binnen 24 uur antwoord.

GASTHEER VAN DE SITE:

Eyaka - Net System

GEGEVENSBESCHERMING :

Gebruik en / of verwerking van gegevens:

Jardins du monde.be, zal de informatie die verstrekt wordt door het klantformulier of andere vormen (persoonlijke gegevens) verwerken en / of gebruiken om het klantcontract dat u verbindt met jardins du monde.be te beheren en uit te voeren, voor algemene en langdurige klantenservice, persoonlijke klantenservice, verkooppromotie, direct marketing, marktonderzoek en steekproefenquêtes (per post en e-mail).

OPENBAARMAKING VOOR TECHNISCHE BEHANDELING:

Jardins du monde.be en datacenters werken in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, om een consistent niveau van adequate gegevensbescherming te waarborgen, zelfs wanneer uw gegevens worden overgedragen aan landen met een ander niveau van gegevensbescherming.

OVERDRACHT NAAR DERDE PARTIJEN:

Uw persoonlijke gegevens kunnen niet worden doorgegeven aan derden.

TOEGANG TOT EN BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS:

Toegang tot uw persoonlijke gegevens zal alleen worden verleend aan werknemers die bevoegd zijn om de in artikel 1 genoemde doelstellingen te bereiken, evenals voor beveiligings en computeronderhoudsmissies. Jardins du monde.be neemt technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ten tweede worden deze maatregelen regelmatig geëvalueerd en verbeterd om te kunnen reageren op veranderingen in de relevante wettelijke bepalingen en / of de nodige technologische veranderingen aan te brengen.

NAUWKEURIGHEID EN CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS:

U hebt het recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt ook vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, gewijzigd, modifiées, geschrapt of geblokkeerd, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.