Flash verkoop

Bijzondere verkoopvoorwaarden

Het geheel van deze locatie valt onder de Belgische wetgeving en internationale over de rechten van auteurs en over intellectueel eigendom. Alle rechten van voortplanting is voorbehouden aan de foto's en teksten over deze Site. Reproductiewerk in geheel of gedeeltelijk van deze site is streng verboden, tenzij de technische gegevens bladen die kunnen worden gedrukt voor persoonlijk gebruik.

Artikel 1-identificatie, doel en reikwijdte van Aanvraag

Elke bestellen op de site www. jardins-du-monde.be worden impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud door de cliënt van de aangeboden voorwaarden hebbend.

1.1.

Jardins-du-monde.be, de heer François Boland (hierna te noemen de verkoper) is gevestigd Avenue van Fort 51 4400 Flémalle (België); het is ingeschreven bij de ECB in de NO worden 0810,329. 090he kan worden benaderd door e-mail (e-mail adres) en per telefoon (+ 32) 0495/441273.

1.2.

Het bestellen moeten komen tot een minimum van 20 euro exclusief kosten te worden genomen in overweging.

1.3.

De huidige bijzondere voorwaarden gelden voor de verkoop van producten aangeboden door de verkoper gesloten in de lijn tussen de verkoper en de persoon die raadpleegt de Internetsite beschikbaar voor het internet www. jardins-du-monde.be. ten einde te maken een aankoop. De toepassing van algemene en bijzondere voorwaarden van de verkoper aan de Verkoop(ers) afgesloten (s) met de koper zijn een essentieel element van het contract van verkoop; derhalve, het kan niet worden afgeweken voor deze voorwaarden dat indien de verkoper heeft ingestemd met vooraf en schriftelijk. Daarom moet de koper is in geen geval aanspraak maken op de toepassing van haar eigen voorwaarden voor aankoop of verkoop mogelijk, wat ze ook. De koper en verkoper zijn hierna gezamenlijk aangeduid als de "partijen". De website beschikbaar onder het adres www. Jardins-du-monde.be worden zal worden aangewezen beneden de "locatie".

1.4.

Elke bevel van een voorgesteld product op de site gaat ervan uit het overleg vooraf en de uitdrukkelijke aanvaarding van de bijzondere voorwaarden door de koper zonder evenwel dat dergelijke aanvaarding is geconditioneerd door een handgeschreven handtekening van de kant van de koper. In overeenstemming met de bepalingen van de akte van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde voorschriften met betrekking tot het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen en certificeringdiensten; het is erop gewezen dat de validering van het goed te beheersen, zoals bedoeld in artikel 5 van de bijzondere voorwaarden, dat wil zeggen dat wanneer de koper controleren of maatstreep de controle in vak voorafgaande aan de vermelding "Ik nam kennis van de bijzondere voorwaarden voor de verkoop en Mark mijn akkoord over de laatste. Ik definitief bevestigd mijn aankoop "vormt een elektronische handtekening die heeft, tussen de partijen, zijn dezelfde waarde als een handtekening en een bewijs van het gehele bestellen en van de verschuldigdheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van het bevel. Deze elektronische handtekening spreekt daarom de toestemming van de koper aan de verkoper het aanbod aan de ene kant en zijn aanvaarding van deze specifieke voorwaarden beschikbaar te stellen die voor het andere deel.

1.5.

De koper die wil kopen voor een product op de site verklaren dat ze de volledige juridische capaciteit. Iedere persoon getroffen door een handicap in de zin van het artikel 1123 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, kan in geen enkele manier kopen op de site, of moet doen via, en onder de verantwoordelijkheid van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, die in overeenstemming zijn met artikel 2 van de bijzondere voorwaarden. Dit wettelijk vertegenwoordiger is nodig om te voldoen aan de voorwaarden bepaald. Iedere verkoop die in strijd met artikel 1.4 wordt geacht non-existent, zonder dat de koper kan verplichten de verkoper geen compensatie.

Artikel 2-identificatie van de Koper

2. 1.

De aankoop van producten op de site is voorbehouden aan de kopers wordt momenteel behoorlijk worden geïdentificeerd in de procedure van aankoop. Dit laatste betekent de verplichting van de koper te bieden haar cooerdinaten volledig en correct.

Artikel 3-omschrijving en de beschikbaarheid van producten

3.1.

De aangeboden producten voor de verkoop zijn degenen die zich op de site, op de dag en op het juiste moment van de raadpleging van het terrein door de koper en, in de limiet van de beschikbare voorraden. De verkoper zet alle redelijke middelen in opent voor het vertonen de beschikbaarheid van de producten in real time op de site maar konden niet worden verantwoordelijk gehouden als een product is niet langer beschikbaar te voldoen aan de orde gesteld door de koper. In geval van verhindering van één van de producten teneinde, koper zal worden aangemeld en zullen de mogelijkheid hebben, hetzij tot wijziging van haar bestellen, hetzij door het intrekken, in welk geval, hij zult worden vergoed het bedrag van de prijs als hij reeds de betaling heeft gedaan.

3.2.

De foto's, de teksten, het gewicht, maatregelen en alle andere elementen ter illustratie van de producten niet onder de toepassingssfeer onder contract. Indien deze foto's en/of teksten bleek een verkeerd karakter, de verantwoordelijkheid van de verkoper niet kon worden ingezet voor deze leider. Dat laatste is gepleegd om haar beste krachten fout te corrigeren zo snel mogelijk de fouten of omissies na te zijn ingelicht.

Artikel 4-aanschaffingswaarde en verzendkosten

4.1.

Aanschaffingswaarde van het product. De prijs van elk product is aangebracht op de site in euro, en BTW inclusief. Het omvat niet de verzendkosten, noch de aftrek van een korting of een bon toegekend aan de koper. Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Hij niettemin verplicht zich ertoe aan te rekenen de producten besteld op basis van de tarieven van kracht op het tijdstip van registratie van bestellen. Alle producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs door de koper. De prijs is betaalbaar in volle en in een enkele betaling.

4.2.

Verzendkosten, de overbrenging. De kopers verbinden zich ertoe te betalen, ten tijde van de bestelling, in aanvulling op de aanschaffingswaarde van de producten bestelt, het verzendkosten ("kosten"). Deze kosten variëren afhankelijk van het type producten besteld en de plaats van levering gekozen; zij omvatten BTW Opgenomen. De koper kan raadplegen het bedrag van deze vergoedingen op de site door te klikken op "aflevering" of over de "shopping cart", die geeft een berekening van de totale voor de aankoopprijs van producten en verzendkosten. De verkoper behoudt zich het recht voor verandering van het bedrag op elk moment. De kosten echter, zal worden gefactureerd op basis van de tarieven in werking op het moment van de validering van het bevel. De kosten zijn te wijten en niet zal worden vergoed indien de koper terugkeert het gehele of een deel van het bevel uit hoofde van zijn herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 8 van deze specifieke voorwaarden.

Artikel 5-De wijze van het bestellen

5.1.

Om te presteren een bestellen, de koper moet, na vastgesteld zijn"mand", vullen de identificatie vorm beschikbaar op de site. Dit formulier bevat alle noodzakelijke informatie aan de identificatie en met name zijn eerste naam, voornaam, en levering adres. De verkoper niet kan worden aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de verstrekking van onjuiste informatie. Na het vullen in de vorm van bestellen, de kopers worden uitgenodigd te dicht het proces van bestellen, door de selectie en vervolgens door men op de woorden "Ik nam kennis van de bijzondere voorwaarden voor de verkoop en Mark mijn akkoord over deze. Ik definitief bevestig “mijn aankoop ", waarbij de koper: - Verklaart accepteren volledig en zonder voorbehoud het geheel van deze bijzondere voorwaarden; - Geldig definitief haar bestellen en de plaats van levering van deze; - En zegt toe te betalen voor het volledige bedrag van het totale bedrag verschuldigd zijn, de aankoopprijs, stijging van verzendkosten, en dalingen van aankoop coupons mogelijk.

5.2.

De verkoper zal bevestigen elke bestellen door stuurt een e-mail aan de koper van het bestellen, aan het adres opgegeven door de koper op zijn bevel staan (hieronder "om bevestiging"). Deze volgorde bevestiging zal omvatten, met name, de datum van de bestelling , het bestelde Product, de inkoopprijs, meer verzendkosten, en het adres en de leveringsvoorwaarden. De gegevens geregistreerd door de verkoper, evenals de bevestiging van de orde zal bewijs vormen van contractuele betrekkingen zich voordoet tussen de partijen.

5.3.

De verkoper behoudt zich het recht om te weigeren of intrekken een volgorde of elke levering in geval van (I) Bestaande geschil met de koper, (II) niet-volledige of gedeeltelijke betaling van een eerdere bestellen of (III) de weigering van toestemming tot betaling van het bankwezen organisaties. In dit geval, de verantwoordelijkheid van de verkoper niet kon, in ieder geval worden gepleegd.

5.4.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de toegang tot het systeem te allen tijde te weigeren aan elke respectloze, irrationele of ongewenste persoon.

5.5.

In het geval van een late annulering van een bestelling, wanneer deze wordt voorbereid of al is verzonden, de verkoper behoudt zich het recht voor om 30% van de bestelwaarde te houden om de behandelingskosten te dekken, van gebruikte verpakkingen, van plant passeport en gemaakte verzendkosten.

Artikel 6-wijze van betaling en beding van eigendomsvoorbehoud.

6.1.

De betaling van de aankopen worden verricht door betaling bankstatistieken, via post mandaat of zelfs via paypal. De prijs wordt betaald in volle en op een eenmalige betaling op het moment van aankoop. Het product(en) bestelde blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten als bedoeld in het bestelde.

6.2.

Een betaling beschouwd laat zal worden beschouwd als niet-prioriteit, zodat de verkoper kan meer u om de beschikbaarheid van de bestelde goederen, de ontbrekende goederen u zullen worden vergoed, de Bank heffingen, paypal of andere zal worden afgetrokken.

Artikel 7-verscheping en levering van de order.

7.1.

De verkoper zet alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de bestellen afgesloten op de site worden voorbereid en verzonden in de tien tot vijftien dagen, onder voorbehoud van de ontvangst en validering van de voorafgaande betaling van de koper.

7.2.

Om redenen van snelheid of van levering, de verkoper beperken de expedities van planten alleen in Europa C. E. E, uitgezonderd de Franse overzeese gebieden. Een levering is altijd mogelijk buiten de C. E. E. indien een verzoek bereikt ons per e-mail, maar de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld inzake de termijnen en gevolgen van de goederen.

7.3.

De verzending van het pakket is gemaakt alleen de maandag na ontvangst van de betaling, een e-mail is toegezonden aan de koper voor het voorkomen van de dag van de verzending, maar de mogelijke vertraging en schade zal open recht om geen vergoeding verschuldigd voor de gevaren van alle soorten die kunnen voorkomen (vervoer, stakingen, meteorologische situatie, EXT …) De verkoper beveelt haar klanten buiten België om de optie te sturen per aanbevolen om problemen te voorkomen van vervoer. De verkoper doet alle verantwoordelijkheid in geval van verlies tijdens de overbrenging door zending gestuurd eenvoudig.

7.4.

Een uitgestelde levering is mogelijk zonder garantie de precieze datum van de aanbiedingsvorm van het pakket in het huis van de koper door de postdienst.

7.5.

Het risico overdracht aan de koper is gedaan op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te worden verricht voor de bepaling van het product volgens de methode van levering gekozen door de koper.

7.6.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper te controleren of de geleverde producten aan de overlevering van de laatste en hebben te maken alle boekingen en vorderingen die er ontstaan gerechtvaardigd, en zelfs te weigeren het pakket, indien de laatste waarschijnlijk te hebben is geopend of wanneer het is duidelijk tekenen van bederf. Deze voorbehouden en klachten met betrekking tot de levering van de producten moeten worden rechtstreeks toegezonden aan de levering man met een aangetekende brief met bericht van ontvangst binnen drie werkdagen na de levering van de producten, en moet worden verstrekt in afschrift aan de verkoper.

7.7

Elke bestellen kwijtschelding aan een vervoerder of aan de post wordt beschouwd te worden geleverd aan de cliënt.

Artikel 8-Recht van ophoudprijzen en modaliteiten van terugkeer.

8.1.

Als één van de op de site gekochte producten niet geschikt is voor de Koper, heeft hij een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering om af te zien van zijn aankoop, zonder boete en zonder rechtvaardiging, in in overeenstemming met de Europese en nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op deze Bijzondere Voorwaarden. Binnen deze termijn moet de koper de verkoper op de hoogte stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar het contactadres dat op de site is vermeld.

8.2.

De terugkeer naar de verkoper worden uitgevoerd aan de verkoper het adres, tenzij anders wordt gecommuniceerd aan de Koper, en met alle middelen van vervoer aan de keuze van de koper, die moeten bewaren het bewijs van verzending. De kosten en risico's in verband met de verzending van terugkeer te worden gedragen door de koper.

8.3.

In geval van gebruik door de koper van zijn recht van intrekking, afhankelijk van de termen overeengekomen in het voorgaande lid, de verkoper verbindt zich ertoe te vergoeden de aankoopprijs aan de koper, indien de laatste heeft al zijn betaald, op zijn laatst binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de ontvangst van de terugkeer pakket door de verkoper. Daarentegen hebben de bestellingskosten nog verschuldigde zelfs in geval van volledige terugkeer van de verpakking.

8.4.

De koper kan niet gebruik maken van dit recht van intrekken wanneer de geleverde producten hebben duidelijk is het onderwerp van een verslechtering of hebben ontbrekende delen.

8.5.

De producten moeten worden teruggestuurd naar behoren worden beschermd, in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat van wederverkoopprijzen (niet-versleten, beschadigd of vervuild zijn met de cliënt) vergezeld gaan van alle accessoires mogelijk, aankondigingen van werkgelegenheid en documentatie aan het adres hierboven aangegeven, vergezeld van de oorspronkelijke verkoopfactuur, die de koper zal een kopie bewaren. Een moratoire, zij mogen niet worden hervat. Ook zal niet worden hervat, de pakketten voor die geen element gevoegd slechts toelaat op het identificeren van de afzender (nr. terug, nr. bestellen, naam, voornaam, adres). De artikelen terug maar kan alleen worden aanvaard in ruil zijn vereist voor het aanpakken van de verkoper, op de verwijdering van de koper die is nodig om te hervatten en de beloning. In geval van abnormale terugkeert of misbruik, het bedrijf behoudt zich het recht ontzeggen een bestellen later.

Artikel 9.-gewaarborgd.

9.1.

Dat doet kan controleren de voorwaarden van de cultuur na levering (kwaliteit van bodem, aanplanting links niet behandelde, bestellen ontvoerd in vertraging, …) Het is onmogelijk om ons te geven de cliënt een garantie van herstel.

Artikel 10. -bescherming van privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

10.1.

De verkoper verzamelen van persoonlijke gegevens over de kopers, die wordt doorgegeven door de site. Zij verbindt zich niet te onthullen deze gegevens aan derden. De laatste zijn vertrouwelijk. Zij zullen alleen worden gebruikt door haar interne diensten dat voor de behandeling van het bestellen of met het doel te versterken en door de mededeling met name in de brieven/e-mail van informatie, alsmede in het kader van de in deze aanpasbaarheid van de site volgens de algemene tariefpreferenties gevonden kopers. De koper uitdrukkelijk verklaart en uitdrukkelijk toestemming voor dit gebruik.

10.2.

De verkoper derhalve niet verkoopt, geen markten, en niet de huurprijs aan derden de informatie over de koper. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, de verkoper is gepleegd bij voorbaat te informeren de koper in aanmerking te laten hem tot uitoefening van zijn recht van verzet. De verkoper kan ook bepalen geconsolideerde statistieken met betrekking tot haar afnemers, tot haar verkopen, de structuur van de handel en de informatie over de locatie aan de vertrouwde derde partijen, maar die statistieken bevatten niet alle persoonlijke informatie. Dit artikel zal echter geen belemmering de overdracht noch de overdracht van activiteiten naar een derde partij.

10.3.

De site zich beroept op het gebruik van cookies. De cookies zijn een computer dossier, opgeslagen op de harde schijf van de micro-computer van de koper. Het doel ervan is te wijzen op een vorig bezoek aan de gebruiker of de koper op de site. De cookies zijn met name gebruikt door de verkoper aan door de voorgenomen dienst aan de koper. De koper behoudt de mogelijkheid om te weigeren cookies door al haar Internet browser. Hij vervolgens verliest de kans om door de dienst waarvoor het is afgegeven door de verkoper.

10.4.

De koper ook toestemming expliciet de verkoper hem sturen e-mails aan reclame inhoud of commerciële aan het adres vermeld op het moment van registratie, tenzij de koper de wens uitgesproken niet krijgt deze e-mails.

Artikel 11-verantwoordelijkheid.

11.1.

De verkoper is niet contract dat de verplichtingen van betekent, in alle stadia van de toegang tot de locatie, en de gunning van het bevel. In alle gevallen, de verkoper de aansprakelijkheid niet kan worden ingeschakeld in het geval van nadelen of schade geleden door de koper na-of vanwege het gebruik van Internet netwerk, inclusief een pauze van dienst, een externe binnendringing of de aanwezigheid van virussen, of uit alle ben kan worden gekwalificeerd in geval van overmacht. In alle gevallen, de verantwoordelijkheid van de verkoper kan niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of te betalen in uitvoering van het bestellen, ongeacht de oorzaak, de vorm of de wettelijke basis voor de actie in kwestie.

Artikel 12-verschillende.

12.1.

Alle elementen van de site, of ze worden visueel of audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn de exclusieve eigendom van de verkoper. Zij worden beschermd door het auteursrecht, de wet van handelsmerken of octrooien, alsook door de wetgeving met betrekking tot de databanken. De koper is verboden door gevolg te reproduceren alle of een deel van de inhoud niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

12.2.

Deze bijzondere voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. De partijen zijn verplicht, in geval van geschil, om te trachten te beslechten vriendschappelijk de laatste binnen een termijn van veertien dagen, waarbij overgenomen van de datum waarop zij is opgezegd door één van de partijen. Bij het ontbreken van minnelijke schikking in de bovengenoemde periode: de gerechten van het gerechtelijk arrondissement van Luik zal uitsluitende jurisdictie. De partijen hierbij afzien van hun recht te betwisten de wet van toepassing op de bijzondere voorwaarden, alsook de bevoegde rechter zij hebben aangewezen.

12.3.

Indien één of meer clausules van de bijzondere voorwaarden zijn nietigverklaard in toepassing van een wet, verordening, of als gevolg van een definitieve beslissing van een rechter van bevoegde rechter, de andere bepalingen van de specifieke voorwaarden zal behouden hun volle gevolgen, in dezelfde manier als de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper.

12.4.

De bijzondere voorwaarden en de samenvatting van het bestellen doorgegeven aan de koper een geheel vormen contractuele en vertegenwoordigen de gehele contractuele betrekkingen zich voordoet tussen de partijen. In geval van conflict tussen deze documenten, de bijzondere voorwaarden moeten laten prevaleren. De koper vrij te redden of afdrukken de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde echter niet te veranderen. In alle gevallen, de dossiers en computers media, ingehouden door de verkoper en zijn potentiële partners in redelijke zekerheid voorwaarden, zullen worden beschouwd als een bewijs van communicatie, van de orders en de betalingen verricht tussen de partijen. De partijen erkennen op dit bewijs De dezelfde bewijskracht dan ze zouden erkennen een papieren document. De e-mails opgeslagen op elektronische media door de verkoper zal trouw, zelfs indien de afzender niet heeft bezet van een elektronische handtekening.

(1) (i) de Richtlijn 97/7/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 mei 1997 inzake de bescherming van de consument bij op afstand contracten, en de toepasselijke nationale wetgeving omzetten van de richtlijn (artikelen 46 en volgende van de Belgische wet van 6 april 2010 ten opzichte van de praktijken van de markt en voor de bescherming van de consument, de Luxemburgse wet van 16 april 2003 inzake de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en de Nederlandse wet van 1 februari 2001 over verkoop op afstand) en ii) de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000, betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt en de wetten van de nationale omzetting.

(2) De Europese richtlijn 45/96 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 oktober 1995, ten opzichte van de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale omzetting wetten (de Belgische wet van 8 december 1992 ten opzichte van de bescherming van privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Luxemburgse wet van 02 augustus 2002 over de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Nederlandse wet van 03 juli 2000 over de bescherming van persoonsgegevens

In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Koophandel van kurk district bevoegd is.